Özel İlgi Alanlarım:

Karaciğer, Safra Yolları ve Pankreas Cerrahisi

Cerrahi Onkoloji

        Sitoredüktif cerrahi ve sıcak kemoterapi (HİPEK)

        Sindirim sistemi kanserleri

                Yemek borusu kanseri

                Mide kanseri

                Kolon kanseri

                Rektum kanseri

        Dalak tümörleri

        Böbreküstü bezi tümörleri

        Retroperitoneal tümörler

Laparoskopik Cerrahi

Robotik Cerrahi

 

Diğer İlgi Alanlarım:

Fıtık Cerrahisi

        Kasık fıtığı

        Göbek fıtığı

        Kesi yeri (insizyonel) fıtığı

        Diğer karın duvarı fıtıkları

Anorektal Cerrahi

        Hemoroidal hastalık (basur)

        Anal fissür (çatlak)

        Anal fistül

        Pilonidal sinüs hastalığı (kıl dönmesi)

Reflü Cerrahisi

Acil Cerrahi

       Akut apandisit

       Mekanik bağırsak tıkanıklığı

       Mezenter iskemisi 

       Boğulmuş fıtık

       Karın travmaları