Karaciğer, safra yolları ve pankreas cerrahisi ya da tıbbi ismiyle "hepatopankreatobiliyer (HPB) cerrahi" birbiriyle hem fizyolojik hem de anatomik olarak iç içe olan karaciğer, safra yolları ve pankreasın selim ve habis hastalıklarının tedavisi ile ilgilenen cerrahi alt branşıdır. Bu branş kapsamındaki ameliyatların çoğu ileri düzey bilgi, tecrübe ve beceri gerektiren karmaşık ve zor ameliyatlardır. Bu nedenle, HPB cerrahisi dünya genelinde donanımlı merkezlerde deneyimli ekiplerce yapılır. Gerçekten de yapılan birçok bilimsel çalışmada HPB cerrahisinde elde edilen başarılı sonuçların altında yatan en önemli faktörlerin cerrahinin uygulandığı kurumun ve uygulayan cerrahi ekibin deneyimi ve olanakları olduğu gösterilmiştir.