"Karaciğer, safra yolları ve pankreas cerrahisi" ya da tıbbi adıyla "hepatopankreatobiliyer cerrahi" Genel Cerrahi branşında yer alan bir alt bölümdür. İlgi alanı, isminden de anlaşılacağı üzere, üst karında yerleşik ve birbirleriyle hem fizyolojik hem de anatomik olarak yakın ilişkide olan karaciğer, safra yolları (safra kesesi de dahil olmak üzere) ve pankreasın cerrahi hastalıklarıdır. Peki hangi hastalıklardır bunlar? Bunları size bir liste şeklinde özetlemeye çalışacağım. Bu konu hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için lütfen "Hastalıklar" ve "Tedaviler" başlıkları altındaki ilgili bölümleri okuyunuz.  

 

Karaciğerin Cerrahi Hastalıkları

        Kistler

                Hidatik kistler (köpek kılı kistleri)

                Basit kistler

                Kistik tümörler (biliyer kistadenom, vs.)

        Tümörler (neoplastik hastalıklar)

                Selim tümörler

                        Hemanjiyom

                        FNH (Fokal nodüler hiperplazi)

                        Adenom

                Habis tümörler veya kanserler

                        Karaciğerin kendi dokusundan kaynaklanan

                                Hepatoselüler karsinom

                                Kolanjiyoselüler karsinom

                                Anjiyosarkom

                        Başka dokulardaki kanserlerin karaciğere yayılımı sonucunda ortaya çıkan

                                Kolon (kalın bağırsak) ve rektum kanseri metastazları

                                Nöroendokrin tümör metastazları

                                Diğer kanser türlerine ait metastazlar

 

Safra Yollarının Cerrahi Hastalıkları

        Selim hastalıklar

                Safra yolu yaralanmaları (özellikle safra kesesi ameliyatına bağlı)

                Safra yolu darlıkları

                Safra yolu iltihabı (akut kolanjit)

                Safra yolu taşları (koledok taşları veya koledokolityazis)

        Tümörler (neoplastik hastalıklar)

                Selim tümörler (polipler)

                Habis tümörler veya kanserler

                        Hiler kolanjiyokarsinomlar (Klatskin tümörleri)

                        Distal safra yolu tümörleri

 

Safra Kesesinin Cerrahi Hastalıkları

        Selim hastalıkları

                Safra kesesi taşları

                Safra kesesi iltihabı (akut kolesistit)

        Tümörler (neoplastik hastalıklar)

                Selim tümörler

                        Safra kesesi polipleri

        Habis tümörler veya kanserler

                Safra kesesi kanseri

 

Pankreasın Cerrahi Hastalıkları

        Selim hastalıklar

                Akut biliyer pankreatit (safra taşı veya çamuruna bağlı gelişen ani pankreas iltihabı)

        Tümörler (neoplastik hastalıklar)

                Kistik tümörler

                        Pankreatite bağlı psödokistler

                        Seröz kistik tümörler

                        Müsinöz kistik tümörler

                        IPMN (intraduktal papiler müsinöz neoplazi)

                Habis tümörler veya kanserler

                        Pankreas kanseri (duktal adenokarsinom)

                        Nöroendokrin tümörler

                        Periampuler bölge tümörleri

                                Pankreas başı tümörü

                                Ampula Vateri tümörü

                                Distal koledok tümörü

                                Duodenum tümörü