Endüstri devrimi ile birlikte robotlar insan hayatının sıradan bir parçası haline gelmiştir. Robotik sistemlerin cerrahideki serüveni sadece basit işlemleri yerine getirmek için planlanan ilkel robotlarla başlamış ve çok daha karmaşık işlemleri incelikle uygulama kapasitesine sahip ileri derecede gelişmiş robotik sistemlere dek ulaşmıştır.

Robotik cerrahi, cerrahi girişimlerde dokulara mümkün olan en az düzeyde zarar veren teknikleri ve enstrümanları kullanma prensibine dayanan minimal invaziv cerrahi yöntemlerden biridir. Aslında “robotik cerrahi” terimi yerine “robot yardımlı cerrahi” terimini kullanmak daha doğru olacaktır çünkü cerrahi işlemi yöneten ve yönlendiren bizzat cerrahtır ve robot sadece cerrahın verdiği komutları uygular. Diğer bir deyişle, robot tek başına bir ameliyatı yapamaz, sadece cerrahın yapmak istediklerini yapması için bir aracıdır.

Karın ameliyatları için uygulandığında robotik cerrahi temel anlamda bir çeşit laparoskopik ameliyattır. Cerrahın bizzat ameliyat masası başında elleri ile kullandığı cerrahi aletlerle yaptığı klasik laparoskopik cerrahiden farklı olarak robotik cerrahide cerrah benzer cerrahi aletleri uzaktan yöneterek ameliyatı gerçekleştirir.

Laparoskopik cerrahinin açık cerrahiyle kıyaslandığında sahip olduğu avantajların tümüne robotik cerrahi de sahiptir. Dahası, robotik cerrahi klasik laparoskopik cerrahiye kıyasla üç boyutlu görüntü, daha ince ve keskin hareket etme şansı, dar alanda yüksek manevra kabiliyeti gibi avantajlara da sahiptir.

Robotik cerrahi hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için lütfen “Tedaviler” başlığı altındaki ilgili bölümü okuyunuz.